V/v Chuyển trường, học lại và tiếp nhận học sinh tiểu học, trung học cơ sở từ năm học 2021-2022


Công văn số 263/PGD&ĐT ngày 09/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai về việc Chuyển trường, học lại và tiếp nhận học sinh tiểu học, trung học cơ sở từ năm học 2021-2022.

Tải văn bản tại đây: https://may.edu.vn/public/uploads/files/Cong_van_so_263_cua_PGD_ve_viec_chuyen_truong__hoc_lai_va_tiep_nhan_hoc_sinh_tieu_hoc__THCS_tu_nam_hoc_2021-2022_signed_aca46262c2.pdf