Lịch tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính


UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC MAY

LỊCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(chính sách miễn giảm các khoản đóng góp theo quy định)

NĂM HỌC 2021-2022

Thứ

Cán bộ tiếp công dân

Ghi chú

Từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy

Nguyễn Thị Thư – Nhân viên Văn phòng

Tiếp nhận qua thư điện tử, văn phòng