Tuyển dụng


Tuyển nhân viên y tế trường học

Tuyển nhân viên y tế trường học, năm học 2021-2022

Tuyển nhân viên bảo vệ

Trường Tiểu học May thông báo tuyển nhân viên bảo vệ cho năm học 2021 - 2022 như sau:

Tuyển giáo viên trợ giảng Tiếng Anh

Trường Tiểu học May thông báo tuyển giáo viên trợ giảng Tiếng Anh cho năm học 2021 - 2022 như sau:

Tuyển giáo viên Phó chủ nhiệm

Trường Tiểu học May thông báo về công tác tuyển dụng giáo viên Phó chủ nhiệm, năm học 2021 - 2022 như sau: