Định hướng đào tạo


Trường Tiểu học May - May Academy hoạt động theo mô hình chất lượng cao. Với mục tiêu giáo dục đảm bảo cho học sinh được trang bị tốt nhất các giá trị, năng lực, ngôn ngữ nhằm khẳng định vị thế bản thân và sẵn sàng hội nhập, nhà trường định hướng đào tạo học sinh như sau:

- Xây dựng các giá trị sống nhân văn, tôn trọng truyền thống, hướng tới hiện đại; tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh.

- Tuyển chọn và đào tạo học sinh có năng khiếu ở các lĩnh vực; đảm bảo vững chắc kiến thức, kĩ năng.

- Tăng tính ứng dụng tri thức vào đời sống thực tế.

- Chú trọng bồi dưỡng tâm hồn; phát huy thế mạnh học sinh năng khiếu trong các kì thi về văn hoá, thể thao, nghệ thuật.

- Hình thành kĩ năng; tri thức ứng dụng công nghệ hiệu quả, văn minh, bồi dưỡng các năng lực thiết yếu của thế kỉ XXI.