TIN TỨC - SỰ KIỆN - NHÂN VẬT

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

30:2.5

Tỉ lệ HS và GV

30

Sĩ số TB/lớp

Toefl

Giải thưởng vòng 1

Khoa học

Olympic Quốc tế

ASMO 2020

Toán & Tiếng Anh

08

Câu lạc bộ sau giờ học

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

THƯ VIỆN VIDEO