TIN TỨC - SỰ KIỆN - NHÂN VẬT

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

30:2.5

Tỉ lệ HS và GV

30

Sĩ số TB/lớp

Toefl

Giải thưởng vòng 1

Khoa học

Olympic Quốc tế

ASMO 2020

Toán & Tiếng Anh

08

Câu lạc bộ sau giờ học

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

25:1

Tỉ lệ HS và GV

25

Sĩ số TB/lớp

100%

HS đỗ Đại học( từ 2014 )

1500

Giải thưởng HS

300

Giải thưởng GV
Câu lạc bộ sau giờ học

08

TIỂU HỌC

27

TRUNG HỌC

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Những hình ảnh ghi lại các hoạt động & khoảnh khắc đẹp của học sinh trường Tiểu học May - May Academy

THƯ VIỆN VIDEO