CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022


I. PHÍ ĐẦU NĂM
- Cơ sở vật chất: 2.500.000 VNĐ.
- Hoạt động năm: 1.000.000 VNĐ (không bao gồm phí tham quan, dã ngoại).
- Đồng phục: 1.950.000 VNĐ.
- BHYT; BHTT: theo công văn của cơ quan liên ngành.
- Phí xét tuyển + phí hồ sơ + Phí tham gia 01 ngày trải nghiệm tại trường: 1.000.000 VNĐ.


II. PHÍ HÀNG THÁNG - KỲ - NĂM
Số tiền cần đóng = Học phí (tiền học + bán trú + tiền ăn) + Tiền xe (nếu có) + Chi phí khác (nếu có).

BIỂU PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 1

BIỂU PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH CHUYỂN NGANG KHỐI 2, 3

* Chính sách ưu đãi học phí:

- Đóng phí một học kỳ: giảm 3% tổng học phí phải đóng.

- Đóng phí cả năm học: giảm 5% tổng học phí phải đóng.

- Giảm 10% cho học sinh thứ 2 nếu có anh chị em ruột cùng học tại trường Tiểu học May.