MAY SUMMER CAMP 2024 - KHÁM PHÁ, HỌC HỎI, SÁNG TẠO

Trại hè thường niên dành cho học sinh từ 6-12 tuổi, cả trong và ngoài May Academy.
Xem thêm

TRẠI HÈ MERLION SINGAPORE - 1 TUẦN

Merlion Singapore Camp (1 tuần) là trại hè do May Academy phối hợp với đối tác CG Education tổ chức.
Xem thêm

TRẠI HÈ MERLION SINGAPORE - 2 TUẦN

02 tuần tại Singapore cùng cơ hội tiếp xúc với một nền giáo dục hàng đầu thế giới chắc chắn
Xem thêm

TRẠI HÈ SONG NGỮ

Trại hè Song ngữ được xây dựng theo tiêu chuẩn và phong cách Mỹ, lấy hoạt động và dự án
Xem thêm

TRẠI HÈ SUPERCAMP

Trại hè SuperCamp là một trong những trại hè được phát triển dành cho thanh thiếu niên nổi tiếng nhất
Xem thêm

MAY SUMMER CAMP 2023 - TRẠI HÈ TIẾNG ANH VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Trại hè thường niên dành cho học sinh từ 6-11 tuổi, cả trong và ngoài May Academy.
Xem thêm