LỄ HỘI NƯỚC 23/06/2020


Lễ hội nước 2020 đã diễn ra trong một buổi chiều "vui chưa từng có" tại May Academy. Thời tiết quả là chiều lòng người khi chiều nay đã "vặn bớt" nhiệt độ, không còn nóng hầm hập như chiều qua để tạo thuận lợi nhất cho hoạt động của các Mayers Ngày hội nước với rất nhiều trò chơi lý thú đã thu hút sự tham gia của 100% Mayers, các thầy cô giáo cũng "nhiệt" hết mình và ướt lướt thướt trong hoạt động của chúng ta.